Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Problemy eksploatacji i ochrony stropów żelbetowych nad zbiornikami wody do picia

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Problems with the use and protection of reinforced concrete ceilings above drinking water tanks

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • stropy żelbetowe
  • zbiorniki wody pitnej
  • zawilgocenie stropu
  • korozja zbrojenia
Pages (from - to)

248 - 259

Book

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.