Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Problemy eksploatacji i ochrony stropów żelbetowych nad zbiornikami wody do picia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Problems with the use and protection of reinforced concrete ceilings above drinking water tanks

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stropy żelbetowe
  • zbiorniki wody pitnej
  • zawilgocenie stropu
  • korozja zbrojenia
Strony (od-do)

248 - 259

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa