Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Funkcjonowanie przedsiębiorstw rolno-ogrodniczych jako firm rodzinnych – specyfika sukcesji

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Functioning Agricultural Holding as a Family Business. Specifis of Succession

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Tom: t. 17 | Numer: z. 6, cz. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

73 - 82

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14