Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

CeDeWu

Wydawca z listy MNiSW

CeDeWu

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-7556-723-6

Rozdziały
Problematyka ergonomiczności instrukcji obsługi dla osób starszych (s. 51-62)
Uwarunkowania tworzenia polskiej wiedzy chronionej (s. 77-88)
Trafność metod doboru personelu - analiza przypadku w wybranej jednostce budżetowej (s. 115-128)