Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Uwarunkowania tworzenia polskiej wiedzy chronionej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Conditions of Formation of Polish Protected Knowledge

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • gospodarka oparta na wiedzy
  • kapitał intelektualny
  • wiedza chroniona
  • wiedza
  • zarządzanie wiedzą
Strony (od-do)

77 - 88

Książka

Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie