Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Problematyka ergonomiczności instrukcji obsługi dla osób starszych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Ergonomics Issue of Manuals for Elderly People

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • badania etnograficzne
  • użyteczność instrukcji obsługi
  • wymagania wizualne
  • zarządzanie produktem
Strony (od-do)

51 - 62

Książka

Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie