Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Trafność metod doboru personelu - analiza przypadku w wybranej jednostce budżetowej

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • dobór pracowników
  • selekcja
Pages (from - to)

115 - 128

Book

Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.