Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Trafność metod doboru personelu - analiza przypadku w wybranej jednostce budżetowej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • dobór pracowników
  • selekcja
Strony (od-do)

115 - 128

Książka

Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie