Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Strategie konkurencji przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego z województwa wielkopolskiego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Competitive strategies of enterprises on example of agri-food sector from Wielkopolska

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Marketing i Rynek

Rocznik: 2015 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • strategia konkurencyjna
  • przewaga konkurencyjna
  • sektor żywnościowy
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • internacjonalizacja przedsiębiorstw
Strony (od-do)

24 - 31

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9