Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The human role in a progressive trend of foundry automation

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Metalurgija

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 54 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ergonomics
  • foundry industry
  • human role
  • production
  • quality
Strony (od-do)

429 - 432

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25