Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Klucz do zakupów w firmie, czyli od praktyków dla praktyków : poradnik

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Open Nexus

Data opublikowania

2016

Liczba stron

226

ISBN

978-83-940017-2-8