Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zwinność przedsiębiorstw w praktyce : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

RU Proworstwo predpriâtnij na praktike : monografiâ

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań - Gorzów Wlkp., Polska

Wydawca

IBEN

Data opublikowania

2016

Liczba stron

163

ISBN

978-83-64249-55-6

Rozdziały
Okazje a modele biznesowe (s. 6-39)
Skłonność do ryzyka a wielkość przedsiębiorstwa (s. 40-54)
Opportunities created by computer-aided supply chain management (s. 55-69)
Atrakcyjność zasobów jako okazja do inwestycji logistycznej (s. 70-90)
Intellectual capital in Pakistani SMEs – literature study (s. 91-113)
Wpływ organizacji wytwarzania oprogramowania na motywację programistów – studium przypadku (s. 114-125)
Efektywność metod Lean Management – studium przypadku (s. 126-162)