Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Opportunities created by computer-aided supply chain management

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

55 - 69

Książka

Zwinność przedsiębiorstw w praktyce : monografia