Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

High-order statistical compressor for long-term storage of DNA sequencing data

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

RAIRO - Operations Research

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 50 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • high-throughput dna sequencing
  • data compression
  • fastq files
Strony (od-do)

351 - 361

DOI

10.1051/ro/2015039

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,550