Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wykorzystanie badań rynkowych w zakresie kompetencji pracowniczych w doskonaleniu zarządzania zasobami ludzkimi

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Use of Market Research Regarding Employees' Competences to Improvement of Human Resources Management

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Przegląd Organizacji

Rocznik: 2015 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

27 - 33

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13