Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Exhaust emissions evaluation for multi-role fighter aircraft operation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Polish CIMAC

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 11 | Numer: no 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • exhaust emissions
  • harmful compounds
  • aircraft operation
  • turbine engine
  • multi-role aircraft
Strony (od-do)

1 - 14

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5