Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Optimization of Neural Network for Current Converter Control

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

PL Optymalizacja sieci neuronowej do zadania sterowania prądem przekształtnika

Year of publication

2014

Chapter type

paper

Publication language

english

Keywords
EN
  • artificial neural network
  • control of nonlinear object
  • optimization
  • genetic algorithm
PL
  • sztuczne sieci neuronowe
  • sterowanie obiektem nieliniowym
  • optymalizacja
  • algorytm genetyczny
Abstract

EN Article presents current control in power converter using neural network. The task is to track reference signal with possible smallest error. Effort has been done to optimize structure and parameters of the neural network. Optimization uses Genetic Algorithm method, and is based on multiple simulation of prepared model in order to achieve assumed task. Power converter consists of 4 MOSFET keys (1-phase), LC filter and induction load. Bipolar PWM signal generation were examined. Response of the object to neural control with few reference signals has been checked.

PL W pracy zostało zaproponowanie sterowanie prądem przekształtnika energoelektronicznego za pomocą sieci neuronowej. Zadaniem układu jest nadążanie za sygnałem referencyjnym z jak najmniejszym możliwym błędem. Wykorzystując Algorytm Genetyczny, dokonano optymalizacji parametrów sieci oraz jej struktury. Przekształtnik składa się z 4 tranzystorów typu MOSFET (układ jednofazowy), filtru LC oraz obciążenia prawie czysto indukcyjnego. Rozpatrzono bipolarną metodę generacji sygnału PWM. Na zakończenie sprawdzono, jak wygląda odpowiedź układu na różne kształty sygnału referencyjnego.

Pages (from - to)

1 - 3

Book

PES-9 : Konferencja Naukowo - Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", Kościelisko, 16-20 czerwca 2014

Presented on

PES-9 : Konferencja Naukowo - Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", 16-20.06.2014, Kościelisko, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.