Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modelowanie propagacji hałasu podczas startu statku powietrznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rocznik: 2016 | Numer: z. 114

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

349 - 358

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7