Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy a kształtowanie kultury bezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Promoting safety and health at work a development of safety culture

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 43 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • promocja bezpieczeństwa
  • klimat bezpieczeństwa
  • kultura bezpieczeństwa
Strony (od-do)

173 - 185

DOI

10.12775/AUNC_ZARZ.2016.012

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5