Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena wpływu położenia punktu poboru spalin na wartość stężenia związków szkodliwych w strudze gazów wylotowych silnika odrzutowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2016 | Numer: nr 12

Typ artykułu ---
Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1195 - 1198

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7