Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Sukcesja kobiet w przedsiębiorstwach rodzinnych – wstępne wyniki badań

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Women Succession in Family–owned Businesses – Preliminary Research Results

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Tom: t. 17 | Numer: z. 6, cz. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

35 - 48

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14