Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badanie wpływu profilu sensorycznego na akceptację barwy wybranych produktów zbożowych wśród mieszkańców Poznania

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Handel Wewnętrzny

Rocznik: 2016 | Tom: R. 62 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • produkty zbożowe
  • pożądalność barwy
  • produkty biokaktywne
Strony (od-do)

143 - 150

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12