Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zastosowanie spektroskopii UV-VIS w badaniach ekstrakcji platynowców z kwaśnych roztworów wodnych za pomocą fosfoniowych cieczy jonowych

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

841 - 844

Book

IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 7-9.06.2016

Presented on

IX Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 7-9.06.2016, Lublin, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.