Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

120

ISBN

978-83-7775-384-2

Katalog

xx003525319