Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Local and global elastic buckling of I-beams under pure bending

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

212 - 232

Książka

Statics, Dynamics and Stability of Structures. Vol. 5, Selected Problems of Solid Mechanics