Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena potencjału kompetencyjnego przedsiębiorstwa wytwórczego sektora maszyn rolniczych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Assessment of competence potential of manufacturing company of the agricultural machinery sector

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rocznik: 2016 | Numer: nr 429

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • potencjał kompetencyjny
  • elastyczność organizacji
  • kompetencje
  • doskonalenie kadry
  • kapitał ludzki
Strony (od-do)

133 - 150

DOI

10.15611/pn.2016.429.13

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10