Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Hight-tech Enterprisses in Creating New Solutions for Mobile Application

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2015 | Numer: nr 117 (852)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sektor ict
  • aplikacja mobilna
  • komunikacja
Strony (od-do)

185 - 192

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8