Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Buckling and post-buckling behaviour of shallow – nearly flat cylindrical panels under axial compression

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 64 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • rectangular plate
  • cylindrical shell
  • elastic buckling
  • equilibrium paths
Strony (od-do)

655 - 658

DOI

10.1515/bpasts-2016-0074

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

1,156