Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Automotive Parts Remanufacturing – Experience of Polish Small Companies

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 14 (4)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • remanufacturing process
  • small-sized enterprise
  • challenges
  • operations
Strony (od-do)

415 - 429

DOI

10.12982/cmujns.2015.0096