Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Jakość powietrza. Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego, minimalnego strumienia powietrza, stężenia ditlenku węgla i pyłów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Air quality - the rules and requirements for thermal comfort, minimum air flow, concentrations of carbon dioxide and dust

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Rynek Instalacyjny

Rocznik: 2016 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

54 - 58

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6