Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The specificity of quality management in institutions using the X-ray system

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

247 - 263

Książka

How it's done in Great Poland, Poland and Worldwide