Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Flexibility in Management of Modernization in Construction - Electrical Works

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Elastyczność w zarządzaniu modernizacją obiektów budowlanych na przykładzie robót elektrycznych

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Civil and Environmental Engineering Reports

Rocznik: 2015 | Numer: no. 17 (2)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • flexible approach
  • light modernization
  • electrical contractor
  • energy savings modernization
Strony (od-do)

117 - 128

DOI

10.1515/ceer-2015-0027

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9