Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Dojrzałość innowacyjna pracodawców i pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Innovative maturity of employers and employees in the sector of small and medium-sized enterprises

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2014 | Tom: t. 15 | Numer: z. 7, cz. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • innovation
  • innovative management strategies
  • innovative maturity
Strony (od-do)

433 - 444

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14