Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ekonomiczne aspekty innowacji ergonomicznych w sektorze MŚP – studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Economic aspects of ergonomic innovation SME sector – case study

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Numer: nr 67

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacje
  • innowacje ergonomiczne
  • mśp
Strony (od-do)

17 - 25

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10