Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

364

ISBN

978-83-7775-376-7

Rozdziały
Obliczanie na zmęczenie obiektów mostowych w ujęciu norm PN-EN (s. 11-23)
Ogólne zasady ustalania oddziaływań na mosty wg PN-EN-1990:2004 (s. 24-35)
Inżynierskie ujęcie analizy dynamicznej kładek dla pieszych według PN-EN (s. 87-106)
Zasady obliczania przyczółków mostów drogowych wg PN-EN (s. 109-123)
Obciążenia stałe i obciążenia taborem na mostach drogowych wg PN-EN (s. 124-140)
Obciążenia mostów kolejowych w świetle norm europejskich (s. 141-156)
Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności betonowych konstrukcji mostowych w ujęciu norm PN-EN (s. 172-185)
Obliczanie na zmęczenie betonowych konstrukcji mostowych wg PN-EN (s. 186-209)
Projektowanie swobodnie podpartej belki sprężonej wg PN-EN (s. 210-220)
Nośność graniczna statycznie niewyznaczalnych belek sprężonych zgodnie z założeniami normy PN-EN 1992 (s. 221-238)
Propozycja procedury projektowania przekroju sprężonego według Eurokodu (s. 239-254)
Metoda oceny zmęczenia stalowych mostów kolejowych wg PN-EN (s. 268-282)
Propozycja oceny nośności blach węzłowych w świetle zaleceń normy PN-EN 1993 (s. 283-296)
Nośność zakładkowych połączeń ciernych w konstrukcjach mostowych (s. 297-309)
Ocena efektów pełzania i skurczu betonu w mostowych dźwigarach zespolonych metodą zastępczego Ec według PN-EN (s. 330-352)
Nośność niestandardowych łączników sworzniowych w świetle kryteriów PN-EN 1994 (s. 353-364)