Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Obciążenia stałe i obciążenia taborem na mostach drogowych wg PN-EN

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

124 - 140

Książka

Projektowanie mostów zgodnie z systemem norm PN-EN : wybrane zagadnienia