Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Modelling of the remanufacturing process from a sustainable perspective

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • remanufacturing
  • process modelling
  • simulation
  • sustainability
Strony (od-do)

1 - 8

DOI

10.1109/ETFA.2015.7301475

Książka

20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA 2015)

Zaprezentowany na

20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA 2015), 8-11.09.2015, Luxembourg, Luxembourg

Publikacja indeksowana w

WoS (15)