Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Optimization of cross-docking terminal using flexsim/optquest - case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

2013 - 2024

DOI

10.1109/WSC.2014.7020047

Książka

2014 Winter Simulation Conference (WSC)

Zaprezentowany na

2014 Winter Simulation Conference (WSC), 7-10.12.2014, Savanah, United States

Publikacja indeksowana w

WoS (15)