Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Publikacje / Assessment of Safety and Health of Storage Workers - a Psychosocial Approach

Artykuł

Tytuł Assessment of Safety and Health of Storage Workers - a Psychosocial Approach
Autorzy

1 Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | P pracownik

Wariant tytułu

PL Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników magazynowych – podejście psychospołeczne

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 1

Typ artykułu ---
Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • osh
  • safety at work
  • psychosocial risk
  • stress
  • human factor
Strony (od-do)

25 - 35

DOI 10.17270/J.LOG.2016.1.3
Licencja

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW

13

Ujednolicona punktacja MNiSW za lata 2013-2016

13