Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Assessment of Safety and Health of Storage Workers - a Psychosocial Approach

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników magazynowych – podejście psychospołeczne

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 1

Typ artykułu ---
Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • osh
  • safety at work
  • psychosocial risk
  • stress
  • human factor
Strony (od-do)

25 - 35

DOI

10.17270/J.LOG.2016.1.3

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13