Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza wpływu niesymetrii obciążenia na napięcia wyjściowe transformtorów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

47 - 48

Książka

IC-SPETO 2015 : XXXVIII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów, Gliwice-Ustroń, 20-23.05.2015

Zaprezentowany na

XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : IC-SPETO 2015, 20-23.05.2015, Gliwice - Ustroń, Polska