Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza wpływu niesymetrii obciążenia na napięcia wyjściowe transformtorów

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Year of publication

2015

Chapter type

paper

Publication language

english

Pages (from - to)

47 - 48

Book

IC-SPETO 2015 : XXXVIII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów, Gliwice-Ustroń, 20-23.05.2015

Presented on

XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : IC-SPETO 2015, 20-23.05.2015, Gliwice - Ustroń, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.