Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Evaluation of the surface layer mikrostructure of high carbon alloy steel after laser modification

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Ocena mikrostruktury warstwy wierzchniej wysokowęglowej stali stopowej po modyfikacji laserowej

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 61 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

61 - 65

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12