Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of Passenger Car Emission Factors in RDE Tests

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 7

DOI

10.1051/e3sconf/20161000073

Zaprezentowany na

1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016), 17-19.05.2016, Kraków, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo