Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Nawierzchnia asfaltowa o podwyższonej odporności na spękania odbite

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Hot-mix asphalt with increased resistance to reflected chaps

Year of publication

2015

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2015 | Journal number: nr 19

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Spękania oraz zniszczenia nawierzchni zależą od konstrukcji drogi, zastosowanych materiałów, działającego obciążenia oraz warunków klimatycznych, jakim podlegają. W zależności od przyczyny powstania, wyróżniamy: spękania niskotemperaturowe, spękania zmęczeniowe oraz spękania odbite. Analiza przyczyn i warunków powstania spękań odbitych wykazała, że w celu ich wyeliminowania winno się stosować specjalistyczny asfalt. Zalecany jest surowiec o wysokiej elastyczność, zwiększonej adhezji do kruszywa oraz znacznej wytrzymałości na rozciąganie.

EN Cracks and damage to the hot-mix asphalt depends on the structure of the road, the materials used, operating loads and climatic conditions. Depending on their reasons for the formation low temperature cracking, fatigue cracking and crazing reflected can be distinguished. Analysis of causes and conditions for the creation revealed that in order to eliminate them should be used special asphalt. It is recommended the material with high elasticity, increased adhesion to aggregates and significant resistance to tensile force.

Pages (from - to)

21 - 31

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Ministry points / journal

4.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.