Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Narzędzia makroergonomii w sterowaniu bezpieczeństwem procesów pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Macroergonomic tools in the control of work processes’ safety

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2014 | Numer: nr 63

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • proces pracy
  • systemowe zarządzanie bhp
  • makroergonomia
Strony (od-do)

131 - 139

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10