Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Procesy starzeniowe wybranych zapraw naprawczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Aging processes of selected rapair mortars

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zaprawa naprawcza
  • matryca cementowa i cementowo-polimerowa
  • starzenie
  • właściwości fizykomechaniczne
Strony (od-do)

85 - 93

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa