Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Procesy starzeniowe wybranych zapraw naprawczych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Aging processes of selected rapair mortars

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zaprawa naprawcza
  • matryca cementowa i cementowo-polimerowa
  • starzenie
  • właściwości fizykomechaniczne
Pages (from - to)

85 - 93

Book

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.