Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The Survey on the Challenges of Organization of Automotive Component Remanufacturing in Small-sized Companies in Poland

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • remanufacturing process
  • cores
  • Remanufacturing operations
Strony (od-do)

241 - 252

DOI

10.1007/978-3-319-19006-8_16

Książka

Toward Sustainable Operations of Supply Chain and Logistics Systems