Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Bariery w procesie sukcesji w opinii sukcesorów firm rodzinnych (wyniki badań)

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Barriers in the Process of Succession in the Opinion of the Successors of Family Business (Research Results)

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Tom: t. 16 | Numer: z. 7, cz. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

39 - 53

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14