Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wytwórczego jako rezultat implementacji inteligentnych systemów uelastyczniających proces zaopatrzenia

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Processing company competitive growth as a result of implementation of the supply elasticity systems

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

Rocznik: 2016 | Numer: z. 149

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

147 - 169

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12