Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych : uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Risk management in occupational pension schemes : institutional, fiscal-economic, and demographic determinants

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Data opublikowania

2016

Liczba stron

192

ISBN

978-83-940850-7-0

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania