Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

DES/ABS Approach to Simulate Warehouse Operations

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • agent based modeling
  • simulation
  • Supply chain
  • Warehouse
Strony (od-do)

115 - 125

DOI

10.1007/978-3-319-19033-4_10

Książka

Highlights of Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Sustainability : the PAAMS Collection : International Workshops of PAAMS 2015, Salamanca, Spain, June 3-4, 2015 : Proceedings

Zaprezentowany na

PAAMS 2015, 3-4.06.2015, Salamanca, Spain

Publikacja indeksowana w

WoS (15)