Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Highlights of Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Sustainability : the PAAMS Collection : International Workshops of PAAMS 2015, Salamanca, Spain, June 3-4, 2015 : Proceedings

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2015

Liczba stron

420

ISBN

978-3-319-19032-7

eISBN

978-3-319-19033-4

DOI

10.1007/978-3-319-19033-4

Opublikowano w

Seria: Communications in Computer and Information Science

Numer w serii

vol. 524

Rozdziały
Selected Activity Coordination Mechanisms in Complex Systems (s. 69-79)
Simulation of Supply Chain with Disturbances Using Flexsim - Case Study (s. 90-101)
A multi-agent system for selecting portfolio of new product development projects (s. 102-114)
DES/ABS Approach to Simulate Warehouse Operations (s. 115-125)
The use of multi-agent systems for improving a logistic platform in a GRAI environment (s. 126-135)
Konferencja

PAAMS 2015, 3-4.06.2015, Salamanca, Spain

Publikacja indeksowana w

WoS (15)