Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie dotyczące wyników badań wytrzymałości resztkowej na rozciąganie przy zginaniu belek betonowych zbrojonych włóknami stalowymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1252_2020

Data

21.07.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

24

Typ dzieła

raport z badań