Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie dotyczące wyników badań wytrzymałości resztkowej na rozciąganie przy zginaniu belek betonowych zbrojonych włóknami stalowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1252_2020

Date

21.07.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

24

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.